SULTAN SERA Hakkında

Sultan Sera bataklık halinde, tarıma elverişsiz arazileri kullanılabilir hale getirerek ekonomiye kazandırmıştır.

Bir MB Holding kuruluşu olan Sultan Sera jeotermal kaynak ile ısıtılan sera projelerini hayata geçirmek üzere Aydın’da 2008 yılında kurulmuştur. MB Holding bünyesindeki Jeotermal enerji kaynaklarının sera ısıtmasında kullanılması ile Türkiye’nin ilk jeotermal entegre tesisi kurulmuştur. Jeotermal kaynakların elektrik üretiminden sonra sera ısıtmacılığında da kullanılması yolu ile kaynağın katma değerinin arttırılması ve tabii kaynaklarımızdan daha etkin bir şekilde faydalanılması yine aynı amaçla bölgede sağlık turizmi yatırımları yapılması da hedeflenmektedir.

Hollanda İnovasyon Bakanlığının desteği ile Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Sultan Sera, bataklık halinde ve tarıma elverişsiz bulunan arazileri kullanılabilir hale getirerek ekonomiye kazandırmıştır. Sultan Sera’nın birinci etapta 41,400 m2’lik sera yatırımı ile MB Holding tarım sektöründe de üretime başlamıştır. Hollanda hükümetinin desteklediği Sera Culture programı çerçevesinde yapılan güç birliği sayesinde Hollandalıların Türkiye koşullarında, yüksek Hollanda teknolojisi ve doğru işletme mantığı ile seradaki üretim prensibi belirlenmiş ve Sultan Sera’ya gerekli teknik ve know how desteği de sağlanmıştır. Yine aynı işbirliği kapsamında Sultan Sera çalışanları Hollanda’da eğitilmiş ve 2 boyunca Hollanda Wageningen Üniversitesinden teknik destek almıştır.

Bu proje ile amaç Türkiye’nin doğal kaynaklarını en etkin şekilde kullanmak konusunda örnek bir proje ortaya koymak, tarıma elverişsiz arazileri topraksız tarim ile ekonomiye kazandırmak, istihdama katkıda bulunmak ve Türkiye’de seracılık sektörünün gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bu çalışmalar sırasında özellikle Türk üniversiteleri ile işbirliğine gidilmiş, Sultan Sera tesisleri adeta bir eğitim merkezi gibi hizmet verip Türkiye için kalifiye sera çalışanları yetiştirmektedir. Bu sayede en önemli kaynak olan insan kaynağına da ciddi bir yatırım yapılmaktadır.

Sultan Sera, jeotermal kaynakların sera ısıtmasında kullanımında öncü rol oynayarak yerel ekonomi ile birlikte ülke ekonomisine katkıda bulunmayı kendisine hedef edinmiştir. Konvansiyonel metotlarla ısıtılan emsal seralara göre çok daha düşük maliyetle üretimi mümkün kılan Sultan Sera MB Holding Aydın-Salavatlı jeotermal entegre tesisinin bir parçasıdır. Serada ihracata yönelik salkım domates yetiştirilmektedir.

Jeotermal ısıtma, verimi %50-60 arttırmaktadır. Sera içi sıcaklık döllenme için gereken sıcaklığın üstünde olmakta bu da verimi artırmaktadır. Bu sayede gerekli havalandırma yapılabilmekte, sera içi rutubet yükselmemekte ve bundan kaynaklanabilecek hastalıklar oluşmamaktadır. Bu, Avrupa Birliği’nin ve Uluslararası Gıda/Sağlık örgütlerinin istediği bir koşuldur. İdeal iç sıcaklık nedeniyle hormonsuz üretim mümkün olmaktadır. Hedeflenen etaplar tamamlandığında 400.000 m2'lik bir Alana sahip olması planlanan Sultan Sera projelerine ek olarak Sultan Sera jeotermal ile meyve ve sebze kurutulması konusunda da çalışmalarına devam etmektedir.

Temel Değerlerimiz

-Kalite,
-Gıda Güvenliği,
-Güvenilirlik,
-Sürdürülebilirlik,
-Çevreye Saygı temel değerlerimizi oluşturmaktadır.

MB Grup Şirketleri

MB Holding, bünyesinde barındırdığı 10'u aşkın şirket ve markaları ile inşaat, sanayi, giyim, gıda, enerji, günlük kullanım eşyaları vb. sektöründe faaliyetini tüm hızıyla sürdürmektedir...