ÜRETİM TEKNİKLERİ

SULTAN SERA Üretim Teknikleri

Jeotermal su kaynakları kullanılarak sera yatırımında oldukça başarılı uygulamalar yapılmıştır.

SERA YERİNİN ÖZELLİKLERİ

Bu çerçevede özellikle jeotermal kaynağın sera ısıtmacılığında kullanıldığı bölgelerde yapılan üretim ve elde edilen ürünlerin, yurt dışı (AB Pazarı) pazarlarda maliyet üstünlüğünden kaynaklanan rekabet gücü son yıllarda ülkemizde yüksek tünel seracılığını gündeme getirmiştir. Son dönemlerde Dikili İzmir bölgesinde jeotermal su kaynakları kullanılarak ısıtılan sera yatırımlarında oldukça başarılı uygulamalar yapılmış ve AB ülkelerine ihracat başarılmıştır.

Bu çerçevede Aydin Salavatlı mevkiinde kurulu olan ve MB Holding bünyesinde faaliyetini sürdüren DORA-1 Elektrik Üretim İşletmesinin proses aşamasında kullandığı jeotermal suyun, kullanım sonrası atik hale dönüşen kısmının sera ısıtmacılığında tekrar kullanılarak ikinci bir enerji kaynağı olarak değerlendirilmesi, bu yöntemle de ısısı 80-85 dereceye varan bu suyun mevsim dişi tarımsal ürün üretiminde önemli bir girdi olarak ekonomiye yeniden kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak atik suyun modern seracılık yapmak isteyen yatırımcılara ve köylülere satısı hedeflenmektedir. İlgili grupların özendirilmesi içinde MB Holding tarafından 41,400 m2 kapalı alanın yanında 2,500 m2’lik bir hizmet binamızda sera ile birlikte işletmeye açılacaktır.

Yatırımların bütünleştirilmesi (entegrasyonu) ve kaynakların tam kullanımı prensibine dayalı bu yaklaşım çerçevesinde Aydin İli Köşk İlçesi sınırlarında MB Holding Yatırım ve Projeler Koordinatörlüğünün planladığı Yüksek Tünel Sera yatırımının ekonomik, teknik ve mali boyutlarını detaylandıran bölümler çalışmanın devamında yer almaktadır. Bu çalışma ayni zamanda modern seracılık konusunda bölgemizde yatırım planlayan sermayedarlar içinde yönlendirici olacaktır.

MB Grup Şirketleri

MB Holding, bünyesinde barındırdığı 10'u aşkın şirket ve markaları ile inşaat, sanayi, giyim, gıda, enerji, günlük kullanım eşyaları vb. sektöründe faaliyetini tüm hızıyla sürdürmektedir...